Horké ruce, vroucí srdce

L.E.Williams uveřejnil nedávno v časopise Science zajímavý experiment, ve kterém se prokázalo, že hodnocení neznámých lidí může ovlivnit i aktuální teplota našich dlaní. Experimentátoři opakovaně simulovali situaci, kdy student potká cizí osobu, která má plné ruce různých předmětů a během krátké jízdy výtahem poprosí studenta o krátké podržení šálku s nápojem. Šálek obsahoval buďto horkou nebo ledovou kávu. Posléze se měli studenti vyjádřit k deseti vybraných charakterovým vlastnostem této osoby. 

Experiment jasně prokázal, že pokud testované osoby držely v ruce šálek s teplým nápojem, hodnotily neznámého výrazně pozitivněji, než v opačném případě. Často byla přímo asociována slova, která s teplotou souvisí. (vřelý, hřejivý apd.) Vědci tak došli k hypotéze, že za pocit fyzického i „mezilidského“ tepla a důvěry bude v mozku pravděpodobně odpovědný stejný region, což by vysvětlovalo toto vzájemné propojování. 

Jiný pokus ukázal, že díky fyzickému teplu nehodnotíme jen druhé pozitivněji, ale jak se zdá, máme sami sklon chovat se vroucněji. Tentokrát byly dlaně respondentů ohřáty nebo ochlazeny pomocí plastových sáčků. Po té se měli účastníci experimentu rozhodnout, zda si dárek, který současně obdrželi, raději ponechají, nebo jej předají někomu ze skupiny. Ve studené ruce, jako by předmět zamrzl. Naopak komu bylo teplo, měl větší sklon k velkorysosti. Všechny tyto výzkumy prokazují správnost domněnky, že pro novorozeňata má teplota těla matky skutečně mimořádný význam. Teplý fyzický kontakt není jen příjemný, ale zároveň posiluje vytváření důvěry a tím podporuje zdravý vývoj vztahu. 

Eva Kubová, podle Psychologie Heute 4/09

Žádné komentáře:

PageRank ukazatel