Lucidní snění – nová dimenze

Od dob Sigmunda Freuda, vědce a analytika, který se pokoušel přijít snům na kloub, následovala řada dalších méně či více úspěšných pokusů o vyluštění jejich záhady. Jedny z nejzajímavějších výsledků přinesl výzkum tzv. lucidních snů...  

Je možné bdít ve snu? 

Ještě do nedávna se věřilo, že pokud spíme a zdá se nám sen, je naše vědomí zcela vypnuté, tudíž, že nemáme nad sny naprosto žádnou racionální kontrolu. Díky moderním technologiím, dokážeme popsat mnohé fyziologické jevy a ledacos změřit. Pro vysvětlení skutečného vzniku, funkce a významu snů to ale stále nestačí. Přímo revolučně proto zapůsobil experiment profesora Stanfordské univerzity Stephena LaBerge, který přichází s důkazy o tzv. lucidním snění. Prof. LaBerge vědecky ověřil to, s čím možná máte své vlastní zkušenosti. Zažili jste někdy sen, během něhož jste si uvědomili, že pouze sníte? A přesto sen pokračoval určitou dobu dále? Pokud ano, měl by z vás pan profesor radost, neboť jste živoucím důkazem toho, že je opravdu možné bdít ve snu, to znamená mít tzv. lucidní sen. 

Poslední výsledky ze snových laboratoří

Díky objevu REM fáze, je možné u spícího člověka zjistit, kdy přesně sní. Prozrazují to tzv. rychlé oční pohyby (REM), kmitající bulvy, které bez našeho uvědomění poletují pod spícími víčky. Díky tomu bylo možné provést geniální experiment, který potvrdil, že lze i během spánku získat zpět vědomí vlastního já. Experimentátor si dohodl se snícím signál, který mohl být zachycen na polygrafu, přístroji, který zachycuje pohyby spících očí v křivkách. Snící např. přislíbil, že jakmile si ve snu uvědomí, že jde pouze o sen, vyšle očima signál (např. 3 x doprava a 3 x doleva). A ono to fungovalo! Díky polygrafu je možné tento signál zdokumentovat a zároveň potvrdit, že snící právě procházel REM fází, tedy že skutečně spal a snil. 

Tajemný vnitřní spínač 

Podle profesora LaBerge má schopnost snů "při vědomí" pravděpodobně každý z nás a vše je jen otázkou tréninku. V podstatě se dá říci, že je nutné posilovat schopnost probuzení se ve snu a ne ze snu. Nejlépe se to prý daří k ránu, když se pohybujeme na hranici snění a bdění. Jde vlastně o takový zvláštní senzor, podobný tomu, který pozorujeme např. u matky s dítětem. Je zcela běžné, že ji nevzbudí manželův budík, ale slabé zasténání miminka funguje spolehlivě. Stejně tak je prokazatelná schopnost spontánního buzení v předem určenou hodinu, a to na minutu přesně. Jakoby existovaly nějaké vnitřní hodiny v nás. Určitá část našeho mozku zůstává tedy pravděpodobně pro daný úkol bdělá. Prof. LaBerge našel přesvědčivé důkazy, že mozek je možné naučit i to, aby se probudil uprostřed snu a přitom nechal tělo spát. 

Jak se naučit lucidně snít? 

Vědomé sny, jsou záležitostí velmi křehkou a u každého z nás je pravděpodobně potřeba najít vlastní způsob, jak se k nim propracovat. Začátečníci většinou popisují, že krátce po té, co si uvědomí, že jde jen o sen, tak procitnou, nebo naopak upadnou zpět do hlubokého spánku a obsah zapomenou. Uvědomění si vlastní existence ve snu je však možné trénovat a naučit se s ní zacházet. Podle autora experimentu se jako nejpraktičtější zatím ukázala metoda tzv. testu reality. Test spočívá v tom, že si několikrát denně položíte otázku, která ověří, že jste skutečně vzhůru. Může se jednat např. o banální věc: "Mohu létat? Nikoliv". Sny mají tendenci přebírat obsahy našeho denního myšlení a proto pravděpodobně dojde časem k tomu, že se tato otázka vynoří i ve vašem snu. Tam ale, když si to budete přát, s létáním problém nebude. A právě tato skutečnost by měla být oním signálem, který vás upozorní, že děj, který prožíváte, je pouze sen.

K čemu je lucidní snění dobré? 

Tady se názory odborníků začínají rozcházet. Jedni tvrdí, že je to dobrý trénink mozku a zábava, kde si můžete pohrát se svými touhami a zkoušet, co vás napadne. Odpůrci trvají na tom, že je to jen nebezpečné zahrávání si s něčím, čemu plně nerozumíme. Nejpočetnější je ale skupina, která věří, že možnosti využití lucidního snění pro osobní rozvoj individua jsou přímo nedozírné. Ve svém výčtu začínají u překonání děsivých nočních můr, pokračují přes nekonečné možnosti trénování veškerých životních situací jaksi nanečisto a končí až u řešení nejrůznějších komplikovaných intrapsychických problémů. Ať tak či onak, objev této schopnosti každopádně znovu dokazuje, že sny nejsou jen samoúčelovými nesmysly či shlukem zmatených elektrických impulzů a že pravděpodobně v odhalování tajů lidského mozku sehrají ještě zcela klíčovou roli. 

Geniální myšlenky, které přišly ze snu 

Zmínky o lucidním snění nachází autor tohoto experimentu ve všech kulturách a dobách již dávno minulých. Oblíbeným pramenem, je písemný záznam samotného Dimitrije Mendělejeva z roku 1869. Vědec zde uvádí, že jeho geniální objev periodické soustavy chemických prvků přišel díky experimentování ve snu. Po letech náročné práce, konečně našel vytoužené řešení. Ve snu spatřil tabulku, kde všechny prvky zapadaly přesně na svá místa. Po probuzení ji ihned zakreslil a prý jen na jediném místě bylo nutné provést opravu! Další příkladem je vynálezce šicího stroje Elias Howe, který ve svém divokém snu o indiánech hrozích mu smrtí "okoukal" dnešní podobu jehly. Všiml si, že oštěpy jeho snových indiánů mají u hlavice otvory ve tvaru oka. A tak se zrodila léta hledaná jehla s okem u špičky ! 

Ukázka z knihy „Lucidní snění“: 

„Zastavil jsem se uprostřed vysoce klenuté chodby v hloubi mohutné citadely a obdivoval její velkolepou architekturu. Rozjímání nad okolní nádherou mě nějakým způsobem náhle přimělo uvědomit si, že jsem ve snu! Ve světle nabytého vědomí se už i tak působivý vzhled hradu náhle zdál ještě úžasnějším a já se s nadšením pustil do zkoumání fantaskní reality svého „vzdušného zámku“. Jak jsem procházel chodbou, cítil jsem chladnou tvrdost kamenů pod nohama a slyšel ozvěnu svých kroků. Každá část této okouzlující podívané se zdála skutečná – navzdory tomu, že jsem si po celou dobu byl naprosto jist, že to všechno je pouhý sen. Přestože to zní neskutečně, měl jsem ve snu, během nejhlubšího spánku, k dispozici všechny své bdělé schopnosti, mohl jsem myslet tak jasně jako obvykle, vybavovat si detaily svého každodenního života a jednat svobodně na základě vědomého rozhodování. Přesto nic z toho nenarušovalo živost mého snu. Zní to jako paradox, ale byl jsem bdělý a zároveň ve snu.„ 

Eva Kubová Literatura: Lucidní snění, Stephen La Berge, DharmaGaia Praha 2006

3 komentáře:

Anonymní řekl(a)...

Už hodněkrát sem si uvědomila ve snu, že jen sním, ale vždycky když sem si chtěla udělat něco po svém, tak to nebylo možné a do minuty jsem zapoměla, že ve snu jsem. A když jsem se vzbudila pamatovala jsem si pouze tu část, kdy jsem si uvědomila, že sním.

Anonymní řekl(a)...

Dnes v autobuse, když jsem usnul, měl pocit, že někde daleko bojuji sám se sebou. Spal jsem, když jsem si uvědomil, že sním. Ve snu jsem se díval na papír, jehož obsah mi byl neznámý. Ve chvíli, kdy jsem si řekl, že je to sen jsem viděl text, ale bylo tady i mel 2. já, které tvrdilo opak, v tu chvíli se text změnil na nečitelné a nic neznamenající klikyháky. Po chvíli přemlouvání jsem text přečetl a na svůj povel se vzbudil. Je tohle lucidní snění?

Anonymní řekl(a)...

nevím ale je to hustý :D

PageRank ukazatel