Cílová skupina

Kurz psychologie a grafologie
výběr toho nejzajímavějšího pro život

Co se očekává?

Předpokládá se, že Vás zajímá psychologie a grafologie a chtěli byste pochopit a vyzkoušet si některé základní principy těchto oborů. Očekává se, že máte rádi psychotesty a zaujme Vás vše, co umožňuje pohled za zrcadlo. Prožitkově-vzdělávací kurz „Psychologem nanečisto“ je určen všem, kteří usilují o svůj osobností růst a profesní rozvoj, chtějí plně využít svých schopností a zvýšit svůj potenciál. Kurz je zamýšlen pro běžné smrtelníky obou pohlaví a všech věkových kategorií.


S kým se nepočítá?

Kurz se nehodí pro zarputilce, kteří považují psychologii a grafologii za zbytečné pavědy, kteří nesnášejí psychotesty, diskuse o mezilidských vztazích a jakékoliv osobní a vztahové analýzy. Nevhodná je též účast lidí s psychiatrickou diagnózou, extrémně uzavřených jedinců a lidí trpících sociální fobií. Kurz není psychoterapií.
PageRank ukazatel