Bude Vám to klapat?

Snad každého z nás, který je vázán nějakým partnerským vztahem by zajímalo, jak to bude do budoucna klapat. Tuhle otázku si často klademe nejen na úplném začátku vztahu či před svatbou, ale i kdykoliv později. „Ti dva se vůbec neměli brát“, hořekuje někdy starší generace, ti se k sobě vůbec nehodí. Některé postřehy zkušenějších mohou být  cenné, někdy jde jen o babské řeči. Jenže, když v tom sami lítáme, většinou nejsme schopni posoudit, jak se věci opravdu mají …

Stavební kameny šťastné  lásky

Láska a její taje přitahovala pozornost lidí už od nepaměti. Je to jedno z nejzajímavějších a nejtajuplnějších témat vůbec.  Psychologové bádají nad jejími „pravidly“  už od samého vzniku své vědy. Jelikož ale zkoumají cosi neměřitelného, nehmatatelného, něco co nelze jen tak jednoduše strčit pod mikroskop, čeká je ještě dlouhá cesta. Láska je ovlivněna takovým množstvím subjektivních faktorů, že se zdá, že jakýkoliv obecný princip lze zpochybnit.  V krátkosti tedy alespoň k některým aspektům, které by mohly hrát klíčovou roli.


Patero úspěšného vztahu:
  • podobná životní filozofie, víra, přesvědčení
  • shodné hodnoty a cíle
  • chemická přitažlivost – pot partnera nám voní
  • líbí se nám jeho hlas, mimika a gestika
  • způsob komunikace a chování partnera vnitřně schvalujeme
  • vzájemná úcta a důvěra

Co vyčtete mezi řádky? Aneb písmo jako diagnostická metoda...
Podívejte se na svou lásku vědecky!


Zda byste se skutečně měli nad Vaším vztahem důkladněji zamyslet, to Vám napoví kromě intuice i podrobnější pohled na Vaše a partnerovo písmo. Platí, že protivy se přitahují nebo spíš, že vrána k vráně sedá? Skutečně zajímavé výsledky přinesly poslední grafologické studie, které potvrdily, že s přibývajícím společně prožitým časem se rukopisy celoživotních partnerů začínají nápadně podobat. Ve fungujících vztazích dochází po desítkách let k celkové harmonizaci, která se projevuje nejen v chování, ale i v rukopisech. Z toho lze usuzovat, že mají-li partnerské rukopisy některé klíčové znaky shodné již na začátku,  mají lepší předpoklady pro spokojený vztah. Jak velká nebezpečí lásky číhají právě na Vás, můžete z určité části odhadnout tedy i sami. Pro první zevrubný, řekněme domácí výzkum Vám mohou posloužit  i následující krátké rozbory partnerských rukopisů.

Kliďas a bouře
Že by to byly právě ty protiklady, které by se mohly doplňovat?  Zcela odlišná velikost,  sklon a provedení písma dokazují spíše opak.  Neustálým neklidem, živostí, rychlostí, vznětlivostí, netrpělivostí, prchlivostí, afektovaností a labilitou, která přímo čiší z tohoto rukopisu, lze usuzovat, že tato žena bude svého introvertního muže dlouhodobě značně vyčerpávat. Na druhou stranu mužova pohodlnost,
apatie, pomalost a váhavost budou zpětně partnerku ještě více provokovat a časem přivádět k zuřivosti a agresivitě. Její zuřivost bude zase o to více blokovat již tak uzavřeného muže a pár se dostane do bludného kruhu.  Časem se obě tyto povahy mohou ostře vyhrotit  naznačenými směry a pak už jen těžko najdou společné hodnoty a cíle, natož pak východiska.

Jde to, ale dře to

Rukopisy obou těchto partnerů opticky nesplývají, ale přesto mají cosi společného. Teprve několikahodinová podrobná analýza by mohla odkrýt, v čem jsou právě tito pisatelé jedineční
a neopakovatelní a jak to asi bude
vypadat s jejich vztahem. Na první pohled ale v rukopise muže poznáme jistou konformitu a silnou snahu nevybočovat z řady. Písmo není pro oko laika ničím zvláštním nápadné.  Klasicky bývá nakloněno doprava, tak jak je běžným zvykem v naší kultuře, neobsahuje žádné neobvyklé spoje či tvary písmen. Stejně tak je tomu i u jeho manželky. Rukopis je ale  tlakovější, živější a emocionálnější. Každopádně tento pár, je kdesi vprostřed cesty. Záleží zejména na dalším vývoji. Jejich vztah může fungovat, ale  mohou se dostavit i závažnější kolize, živené zejména tím, že těžko kdy se někdo z nich odváží vydat za hranici norem a přistoupit k problémům originálně.Vrána k vráně sedá

U třetí dvojice nacházíme až neuvěřitelné shody. Velikost, hustota, sklon i provedení jednotlivých písmenek je velice podobné. Z toho vyplývá, že se jedná o pár, který má shodné hodnoty a cíle, podobné prožívání i životní tempo.  Snadno najdou kompromis, nikdo z nich se nebude cítit druhým ohrožený nebo utlačovaný. Jediným rizikem mohou být vypjaté situace, kdy je nutné rychle a rozhodně jednat. Dá se totiž očekávat, že bude-li jeden partner bezradný, jeho protějšek na tom nebude o moc lépe, neboť síly jsou zde vyrovnány. Vztah pak může dočasně vypadat jako bárka na rozbouřeném moři, která nemá kapitána. Bezproblémově zde ale bude fungovat vzájemná zastupitelnost, pochopení a rozumná dohoda, což jsou pro pohodový vztah velmi důležité pilíře. Díky této síle spolu pravděpodobně proplují bez úhony i ty případné bouře. 

Nebojte se odborníka
Dejte si poradit !

Neshody, nejistota a pochybnosti se objeví čas od času v každém vztahu a není potřeba dělat si s tím pokaždé těžkou hlavu. Máte-li ale skutečně podezření, že Váš vztah není tak docela v pořádku, není vůbec špatný nápad podívat se na to trochu „vědecky“. Odbornou radu můžete dostat v manželské poradně, u psychologa nebo grafologa.  Nikdo Vám sice nedá žádnou záruku na lásku, ani s Vámi neuzavře pojistku na šťastný život, ale možná získáte informace k nezaplacení. S velkou mírou pravděpodobnosti lze totiž určit, které dvojice patří mezi rizikové a dokonce i oblasti, ve kterých by to mohlo později skřípat. A jsou-li nám naše slabiny známé, máme šanci pracovat na jejich zlepšení a to určitě stojí za to !!!

Eva Kubová
(publikováno v Blesku Zdraví, září 2007)


Žádné komentáře:

PageRank ukazatel