Co se skrývá za tečkou

„Jmenuji se Racek, dekorace háček“ – tak tahle originálně se nedávno představil jeden můj známý. Bystrá paní za přepážkou nejdříve vykulila oči,  ale pak záhy odvětila - „myslíte Raček“ a dala se do smíchu … Ne každá řeč je tak hravá jako naše mateřština, ne každá se může pochlubit diakritickými znaménky hned několika druhů.  Háčky, čárky a tečky „dekorují“ náš psaný projev a pro grafologa znamenají důležitou nápovědu.Děláte z komára velblouda ?

Podívejte se podrobněji na ukázku č.1. Pisatelčiny háčky a čárky se těší opravdu velké pozornosti. Nejen že jsou velké, např. délka čárek nad „í“ nebo „á“,  přesahuje dokonce velikost samotných písmenek., ale pisatelka nešetří ani na tlaku. Všechna znaménka jsou umístěna relativně pečlivě,  takže nevzniká žádná větší pochybnost, ke kterým písmenkům patří. Jen tečka např. ve slově „přeje“ se trochu předbíhá a je posazená výrazněji vpravo, stejně jako háček ve slově „hodně“. Předbíhající se znaménka ukazují na aktivitu, činorodost, podnikavost a bystrost, mohou ale předznamenávat i horlivost a unáhlenost. Z poněkud přehnané velikosti všech znamének můžeme usuzovat, že pisatelka opravdu někdy dělá z komára velblouda. Jistě se dokáže ročílit kvůli maličkosti, kterou by jiní přehlédli. Ona je ale pečlivá, materialisticky založená a klade velký důraz na detail. Totéž očekává i od druhých.

Létáte v oblacích?


V druhé ukázce na první pohled zaujmou vysoko poletující znaménka. Např. ve slově „problémy“ či „poloviční“, bychom se už mohli skoro domnívat, že znaménko dočista chybí.  Čárka ale nezůstala zcela v  zapomnění, jen ulétla v obou případech někam pořádně vysoko. V porovnání s prvním rukopisem vidíme, že nejen znaménka, ale celý rukopis se vyznačuje velmi slabým tlakem. To je též  příčinou jeho celkového vzdušnějšího dojmu. Takto vysoce postavená znaménka dokládají, že autorka tohoto písma upřednostňuje mnohé duchovní hodnoty proti materiálním. Je zde ale i pádný důvod předpokládat, že mezi pisatelčiny vlastnosti patří i naivita, nereálnost, snivost a idealismus. Její představy, touhy a sny, bývají asi často hodně vzdáleny od toho, co je reálně možné a splnitelné. To jí jistě přináší hořká zklamání, ale chvíle jejího sladké „snění“ si i přesto v žádném případě nenechá vzít.

Kombinujete s přehledem?


U rukopisu číslo tři, musíme zbystřit naši pozornost. Kde jsou háčky a čárky ukryté? Pisatelka nepovažuje za důležité kvůli háčku či čárce přerušit psaní a věnovat jim speciální pozornost. Mnohem účelnější, praktičtější a nápaditější jí připadá udělat z nich rovnou součást následujícího písmenka. Ve slově „babičko“ se háček elegantně váže s následujícím „k a ve slově „kuřecím“, vyráží jako střela zpětného chodu z písmenka „í“. A jak můžeme interpretovat tento jev? Nejčastěji se jedná o znak rozšířené kombinační schopnosti, která může být v životě velmi užitečná. Pisatelčin smysl pro předvídavost a diplomacie ji poskytující značný náskok před ostatními. Nejen na meetinzích může perlit svými neobvyklými asociacemi a nápady. Být o krok napřed,  pro ni není žádný problém, stejně tak jako rychlá, pružná a originální reakce patří k jejím silným stránkám.


Přecházíte detaily s úsměvem?


V poslední ukázce bychom pro odhalení všech skrytých teček, čárek a háčků potřebovali nejlépe lupu a i tak bychom ne vždy uspěli. Např. ve slově „našeho“ nenajdeme víc než sotva patrnou tečku a tak nám nezbývá nic jiného než si háček jednoduše představit.  Ještě větší nedbalost či nepřesnost můžete pozorovat např. ve slově „chystáme“ nebo „doufám“, kde je potřeba domyslet si chybějící znaménka úplně.  Pisatel tohoto rukopisu jistě z  komára velblouda nedělá, ale na druhou stranu si ani nedělá velké starosti s tím,  zda jsou jeho úmysly a záměry ostatním jasné. On sám oplývá značnou dávkou intuice a to předpokládá i u ostatních.  Smysl pro podstatné mu dovoluje přecházet „drobné“ detaily s úsměvem. Tam, kde ale chybí znaménka úplně, není zcela od věci, když se budeme domnívat, že jde o určité lajdáctví či lenost.

Eva Kubová
(publikováno v časopise Báječná neděle, prosinec 2004)


Žádné komentáře:

PageRank ukazatel