Jak odhalit lháře a podvodníka?

Písmo se dá přece úmyslně přetvářet, dá se našvindlovat! Když budu chtít, dokážu psát různými způsoby. Není to snad důkaz proti serióznosti grafologie?

Bohužel není. Hranice možností, jakými jsme schopni přetvářet naše přirozené chování či písmo, jsou totiž značně omezené. Už naše babičky říkávaly, že lež má krátké nohy. Pochopitelně že pokud budete chtít někoho zmást či napodobit, může se vám to párkrát podařit. Nikdo však není schopen trvale a definitivně popřít své pravé já. I u těch sebemazanějších podvodníků stačí mít jen dostatek trpělivost a vyčkat na chvíli, až udělají chybu a prozradí se sami. Možná si řada z vás vzpomene na dětství, jak se ve škole spolužáci marně pokoušeli napodobit podpis rodičů. Některé typické chyby padělatelů si teď ukážeme v následujících ukázkách.

Uk. 1 (žena - originál)

Jedná se o přirozené písmo, autorkou je mladá žena. Rukopis je pravosklonný, větší, obsahuje řadu arkád, uzavřené dolní smyčky, přesně umísněnou diaktriatiku, celkový dojem je poněkud dětský.
Uk. 2 (žena - padělek)

V této ukázce se snaží tatáž mladá pisatelka zmást grafologa a to typickým způsobem. Pokouší se písmo zmenšit, změnit sklon a psát co nejvíce krasopisně, což má za důsledek vyumělkovanost a nepřirozenost rukopisu. Píše jednoznačně pomaleji. Při vší snaze ale zůstaly pro její písmo typické znaky zcela nezměněné. Např. velikost mezer mezi slovy a řádky, uzavřené dolní smyčky, arkády, diaktritika atd. 

Uk.3 (muž – originál)


Běžný rukopis mladého muže, jedná se o skriptové nespojité písmo, zde s výrazným levým sklonem, nápadnými mezerami mezi jednotlivými písmeny, slovy i řádky. Spodní háčky u písmenek „G“ a „Y“ jsou velmi široké, miskovité
a zahnuté.

Uk.4 (muž – padělek)


Nyní jde o totéž písmo, ale úmyslně přetvářené. Mladý muž se snaží změnit sklon a způsob písma. Výsledkem je, že rukopis působí velmi nepřirozeně, rozházeně a neklidně. Změna sklonu je provedena velmi nedokonale a má za následek nápadnou nekonzistenci písmového obrazu. Nicméně i zde, typické znaky rukopisu zůstávají zachovány. Opět se pisatel prozrazuje velkými mezerami mezi písmenky, slovy i řádky, naprosto stejným písmenkem „K“, znovu opakuje své typické háčky ve spodní zóně atd.


Eva Kubová
(publikováno Báječná neděle, leden 2004)

Žádné komentáře:

PageRank ukazatel