Odhalte, co ve vás dřímá aneb jaký jste psychologický typ?

Nešil, ty choleriku stará!“ nebo „Nic s tebou nehne, flegmatiku!“ taková osočení zná z té či oné strany většina z nás. Ne každý si ale uvědomuje, že v pravé podstatě jde o psychologickou terminologii, která zlidověla a získala časem poněkud posunutý význam. Každopádně chceme-li si zachovat duševní zdraví, měli bychom znát síly, které s námi hýbou ... 
 
+ Cholerici ženou svět dál

Je-li někdo označen v běžřeči za cholerika, pak je to téměř vždy myšleno negativně. Ovšem pozor! Být cholerikem není vůbec nic špatného. Záleží pouze na tom, zda si svou duševní energii dokážete osedlat, nebo se jí necháte smýkat. Podle Eysenckovi psychologické typologie, je cholerik člověk živý, bezprostřední, energický, pracovitý, podnikavý, rychlý, samostatný a oplývající přímo skvělými organizačními schopnostmi. Dokáže být i vstřícný a optimistický a jeho bojovné nasazení, jde-li o spravedlnost či lidská práva, bývá až dojemné. Již z tohoto základního výčtu je zřejmé, že např. podnikatelé, vedoucí nebo manažeři by měli mít řadu těchto vlastností, aby mohli uspět a vést ostatní.


- Cholerici vyženou i vlastní rodinu


Stinnou stránkou cholerika je jeho přesvědčení, že má vždy pravdu. Musí vítězit, a pak teprve hledá způsob, jak si zachovat tvář. Neumí vysadit z pracovního tempa a nutí k němu i své okolí. Opravdu dobře se cítí, jen když má nadvládu, takže se stále tlačí do popředí. To vysvětluje, proč je tak často netrpělivý, prchlivý, bojovný, tvrdohlavý, podrážděný, panovačný a ve svém důsledku nespokojený. Jako partner bývá tvrdým oříškem, neboť má malé vciťovací schopnosti, je k sobě nekritický, lehce se rozčílí a často reaguje vztekle. Jeho emoce jsou silné a bouřlivé, klidně vás vyhodí z domova, ale za hodinu bude v pohodě. Pochopit motor cholerika je klíčem k udržení fungujícího vztahu s ním.

+ Melancholik miluje na život a na smrt

Melancholik je již jako dítě hluboký myslitel. Vyžívá se ve zkoumání svého nitra, bývá zádumčivý a samotu si užívá. Působí vážně, stanovuje si dlouhodobé cíle a zabývá se jen věcmi, které mají trvalý význam. Mezi melancholiky se vyskytuje řada umělců či géniů. Dokonalá vnitřní organizovanost pro něj představuje základ jeho existence. Je to puntičř, postřehne detaily, které ostatní nestačí ani zaregistrovat. V životě hledá smysl a řád. Bývá pořádkumilovný, většinou se dobře a pečlivě obléká. Je perfekcionista, a pokud něco dělá, pak vždy s maximálním nasazením. Je mimořádně zodpovědný, houževnatý a svědomitý. Má upřímný zájmem o lidi, je starostlivý a v lásce velmi oddaný.

- Melancholik stále trpí 
 
Melancholik prožívá velmi hluboce, což vede ke stavu jistého vnitřního smutku, který může vyústit až v depresích. Lehce se uráží, veškeré výtky vztahuje k sobě. Ve všem hned hledá a vidí problémy, takže rozhovor s ním vás většinou moc nenadchne. Bývá často velmi inteligentní, a snad i proto si je tak vědom své nicotnosti v rámci celku. To ústí v nižší sebevědomí, spojené s vnitřní nejistotou. Věnuje příliš mnoho času plánování, je váhavý, bojí se, že jeho plány nejsou úplně perfektní. Na své okolí klade nerealistické nároky, uplatňuje na ostatní svůj perfekcionismus, což vede obvykle ke zklamání. Na životní výzvy reaguje často bojácně a plaše, i když má mnoho co říct, navenek se příliš neprojevuje.

+ Flegmatik je oporou


S flegmatikem se vychází nejlépe ze všech povahových typů. Je jen málo situací, které by ho dovedly skutečně vyvést z míry. Má rád přátele, ale nevadí mu ani samota. Umí se snadno přizpůsobit každé situaci, je velmi trpělivý, vytrvalý a rozvážný. Obdivuhodná je schopnost zachovat klid, chladnokrevnost a soustředěnost za každé situace. Je to osobnost, která výborně odolává stresu. K problémům přistupuje klidně, věci řeší postupně. Je smířený se zákeřnostmi života a do ničeho nevkládá velké naděje. Je mimořádně stabilní a spolehlivý a jako partner citově stálý. Snaží se kolem sebe udržovat klid a pohodu, působí jako zprostředkovatel a řešitel problémů.


- Flegmatik nemá "šťávu" 


Daní za jeho stabilitu je neschopnost pro cokoliv se nadchnout, neumí se radovat. Prožívá povrchně a pomalu, nepříjemné věci ho příliš nezasáhnou a příjemné ho nijak zvlášť nepotěší. Vypadá jako lenoch, neboť rád odkládá práci. Nedává najevo své city, což bývá terčem kritiky zejména ze strany partnera. Nerad říká ne, má sklon k lhostejnosti a trpí strachem z velkých rozhodnutí. Přijímá to, co je, tak, jak to přichází a jeho reakce nejsou nijak silné. Ačkoliv se zdá, že si nic nebere, vše si dobře pamatuje a umí se např. ke křivdě vrátit v nejnečekanějších okamžicích. Brání se jakýmkoliv změnám a nerad zkouší nebo vymýšlí nové věci. Proto bývá často vnímán jako nudný člověk. 

+ Se sangvinikem je život show 


Sangvinik je velmi společenský a dokáže vše proměnit v legraci. Nachází v životě spoustu vzrušení, a mívá vrozený smysl pro dramatičnost. Dokáže velmi barvitěčit své zážitky, rád je středem pozornosti, a tak se často stává duší společnosti. Obvykle je velmi vstřícný a optimistický. Již od dětství bývá zvědavý, veselý, hravý a vychutnává si přítomnost ostatních. Fyzický kontakt jako letmé doteky, objetí, pohlazení jsou pro něj zcela přirozené. Sangvinik má lehce naivní povahu a i v dospělosti si zachovává dětskou bezprostřednost. Jeho charisma a překypující osobnost k němu neustále přitahuje lidi. Svým nadšením a tvůrčí energii často inspiruje ostatní.


- Sangvinik vás "obalamutí" 
 
Pouští se do mnoha věcí, které pak nemůže dotáhnout do konce. Příliš mluví, je rozvláčný a často a rád přehání. Přitom je málo vnímavý k ostatním, zaobírá se především sám sebou, je sebestředný. Neumí naslouchat, což si ale většinou bohužel nepřipouští. Jako přítel je nestálý a zapomnětlivý, jelikož přátel má až příliš mnoho, aby jim dokázal věnovat patřičnou pozornost. Často skáče lidem do řeči nebo mluví a odpovídá za ostatní, na což jsou někteří lidé přímo alergičtí. Prožívá povrchně a krátce, navenek se umí radovat i smutnit, ale uvnitř ho to doopravdy příliš za srdce nevezme. Často mění své postoje a názory, dokáže se přetvařovat a hrát na city.


PORADNA:
Mgr. Ludmila Haňková, privátní poradenský psycholog

Která psychologická kombinace je podle Vás nejrizikovější pro uzavření manželství a proč
 
Pokud budeme mluvit o „čistých“ typech, tak za nejméně šťastnou bych asi považovala kombinaci melancholika s cholerikem. Cholerik často reaguje velmi prudce, jeho emoce jsou ale spíše povrchní a netrvají dlouho, reakce bývají nepředvídatelné. Melancholik, naopak, má velmi hluboké a dlouhotrvající city a sklon k vyhýbání se otevřeným konfliktům. Ve svazku s cholerikem se může často cítit nespravedlivě napadený a „křivdy“ si dlouho pamatuje, na rozdíl od cholerika, který za chvíli o ničem neví. Není výjimkou, že se po čase začne cholerického partnera bát a žije ve stavu stálého ohrožení. Pro cholerika zase bude obtížné unést přecitlivělost melancholika, bude se cítit nucen stále kontrolovat své chování, aby partnera nezranil.

Který psychologický typ nejčastěji vyhledává radu psychologa? 
 
Na psychologa se asi nejčastěji obrátí člověk sám se sebou nespokojený, s nižším sebevědomím, úzkostný, depresivní. V pozadí je často neurotický konflikt mezi přáním se prosadit, otevřeně projevit svůj postoj a strachem, že ho ostatní za to odmítnou, nějak potrestají nebo se mu vysmějí. Z hlediska vrozených emočních a dynamických dispozic to asi zase bude melancholik. U tohoto typu je největší riziko rozvoje neurotických poruch nebo depresí. Neznamená to, že ostatní typy osobními nebo partnerskými problémy netrpí. Cholerici často opakovaně selhávají ve vztazích a jsou se svým životem nespokojení. Sangvinici se dostávají do partnerských potíží kvůli nestálosti a nevěrám. Ani uzavřený flegmatik není v ordinaci psychologa žádnou výjimkou.

Na otázku k jakému psychologickému typu patříte právě Vy, Vám  spolehlivě odpoví Eysenckův test na stránkách Psychohrátek v rubrice Psychotesty.


Eva Kubová
(publikováno v Blesku ZDRAVÍ, červen 2008)

Žádné komentáře:

PageRank ukazatel