Zásady úspěšného lovu


Hledání nového partnera je vzrušující a zároveň nebezpečnou hrou. Nikdy nevíte, co ze vztahu vzejde, zda jen krátký flirt, nebo mnohem víc. Narazit můžete na zajímavé kavalíry i nebezpečná  individua. V každém případě je dobré mít se na pozoru, a jde-li Vám o skutečný úlovek pro život, pak mít oči dokořán ...

Odhalte jeho životní krédo                                           

Filozofie, zaměření, víra. Říkejme tomu, jak chceme, ale jasné je, že pokud to v této oblasti skřípe, bude to velký problém. Jestliže jednomu je fyzická rozkoš a požitkářství vším a druhý je asketický typ bojující za vyšší cíle, budou pravděpodobně těžko hledat     společnou řeč. Co je tedy klíčové pro nadějný vztah? „Výzkumy na poli sociální psychologie překvapivě ukazují, že pro nadějný vztah je důležitá např. i fyzická blízkost. Statistiky potvrzují, že trvalejší vztahy vznikají u těch párů, které buď bydlí blízko sebe, nebo jsou zejména v začátcích vztahu v častém kontaktu. Dalším faktorem je podobnost zájmů a základní životní filosofie či postojů ke světu.“ tolik psycholog Mgr. Michal Polakovič.

Ověřte hodnotový žebříček

V páru jsou lidé jako tažní koně, a pokud každý „táhne“ jiným směrem za jiným cílem, spřežení to asi dlouho neustojí. Jestliže jeden sní o vile s bazénem a druhému stačí ke štěstí batoh a toulavé boty, nebudou mít jako pár zrovna na růžích ustláno. Nejde ale jen o to, na které příčce se umístí peníze, kariéra, sex či touha po svobodě. Nezapomínejte zejména na důležitost podobného vnímání hodnoty rodinných, přátelských a mezilidských vztahů vůbec. Zásadní je rovněž subjektivní důležitost volného času versus potřeba práce nebo poměr potřeby osobního volna a společně tráveného času. To vše jsou klíčové oblasti, ve kterých velké disproporce vedou k častým nesvárům.

Otestujte fyzickou přitažlivost

V dnešní době, kdy si vybíráme své partnery naprosto svobodně, je fyzická přitažlivost ve většině vztahů nezbytným předpokladem a samozřejmostí. Říkáme pak, že to mezi námi jiskří, nebo ještě výstižněji, že přímo „cítíme“, že je to prostě to pravé ořechové. Ve hře je cosi více než vzájemné porozumění, sympatie nebo náklonnost. V čem to tedy tkví? Spalující touha a magická přitažlivost, co je jejím základem? Že se za vším možná skrývá „pouhá“ vůně partnera, už obvykle nevnímáme. Mnohé studie ale potvrdily, že i u lidí hrají čichové vjemy zcela zásadní roli. Konec konců i my patříme do živočišné říše a tam je nutnost „vzájemné voňavosti“ obecně ctěným pravidlem už odnepaměti.

Zkoukněte rodinné zámezí

Každý z nás je ovlivněn vzorci původní rodiny, které máme tendenci nevědomě opakovat nebo proti nim naopak zcela vědomě bojovat. V každém případě zkušení už ví, že v partnerském svazku vstupuje do hry obvykle mnohem více lidí, než jen náš milovaný. Je tedy velmi důležité, aby vzorce chování, vztahy a modely z původní rodiny byly pro Vás ve svém základu alespoň akceptovatelné. Je totiž dosti pravděpodobné, že něco z toho zdědil nebo okoukal i Váš vyvolený. Proto pokud máte pocit, že jeho milujete, ale jeho rodina je prostě kompletně zcela nesnesitelná, buďte na pozoru.

Uvědomte si, jak na to jde

Svou váhu hraje i styl, jakým se s Vámi nový objekt intimně sbližuje. Dychtivost a netrpělivost může být na začátku vzrušující, ale co když se jedná v podstatě o neomalenost a drzost, které patří k základním kamenům partnerovi osobnosti?  Opačně, roztomilý ostych a zdrženlivost se časem projeví jako neschopnost jakékoliv akce a neskutečná nerozhodnost? Důležité je také pozorně sledovat, zda mu nejde jen o vlastní požitek, ale do jaké míry ho zajímá Vaše uspokojení a co je pro něj ochoten obětovat. V tomto směru už mnohé napoví i způsob ochrany, kterou partner navrhne. Nemíní-li se s ničím zatěžovat a všechno nechává na Vás, může jít rovněž o důležitý varovný signál.

Prověřte respekt a úctu

Pokud Vás Váš partner nejen přitahuje, ale vzbuzuje-li ve Vás i přirozenou úctu či obdiv za to, jak se chová k ostatním, co dokázal nebo jak řeší problémy, tak jste na dobré cestě. Obdivujete-li nejen jeho jednotlivé činy či gesta, ale vážíte-li si ho jako člověka pro některé hlavní charakterové rysy, je to dobré znamení. Podívejte se ale určitě i na to, jak si považuje on vás. Pokud např. opovrhuje Vašimi přáteli, koníčkem, prací nebo i jen stylem oblékání, pravděpodobně se to jen tak nezmění a může to vést do budoucna ke zcela zásadním neshodám. Jaký respekt k vám chová Váš protějšek poznáte velmi dobře i v intimní oblasti. Ne nadarmo zabrousí na respekt a úctu většina oddávajících ve svatebních síních.

Sundejte růžové brýle
 

Jestliže jste úspěšně prošli fází zamilovanosti a dostali se do stavu tzv. obětavé lásky, pravděpodobně jste už schopni vidět partnera více takového, jaký opravdu je, a ne tak, jak by se vám líbil. Když už pominulo období bouřlivých postelových radovánek a Vy máte pocit, že ho máte prokouknutého skrz na skrz, představte si jeho největší klad přesně v opačném světle, tedy jako zápor. Např. pořádkumilovnost jako puntičkářství. A jestli se dokážete smířit i s tím, máte napůl vyhráno. „Rizikem při výběru partnera je zejména počáteční fáze zamilovanosti, která trvá přibližně jeden rok. Tehdy nevnímáme negativní vlastnosti partnera a přehlížíme věci, které by jsme zásadně jindy netrpěli. Partnerovo skrblictví si třeba vysvětlujeme jako praktickou šetrnost.“ potvrzuje
psychoterapeut Mgr. Polakovič.

Eva Kubová
(publikováno v Blesku ZDRAVÍ, listopad 2007)
Žádné komentáře:

PageRank ukazatel