Grafologické rozbory na zakázku

Rozbor lze provést korespondenčně, u hloubkové analýzy je vhodnější osobní konzultace.  

Pro analýzu rukopisu je potřeba následující:

Průvodní dopis, ve kterém charakterizujete požadavky na grafologický posudek. Zmiňte jaký je cíl a účel rozboru, co vás nejvíce zajímá. Nezapomeňte uvést:
• věk a pohlaví pisatele (měl by být starší 15-ti let)
• stupeň vzdělání
• povolání, které pisatele nejvíce ovlivnilo
• národnost - mateřštinu
• prodělal-li pisatel vážné choroby nebo zranění
• nosí-li pisatel brýle a zda je měl, když rukopis psal
• je-li pisatel pravák či levák
• souhlas pisatele s provedením grafologického rozboru


Rukopis k rozboru:
• na nelinkovaném papíře o velikosti formátu nejméně A4
• alespoň 30 řádek
• napsaný v mateřském jazyce pisatele
• s podpisem
• rukopis nesmí být opisován, ideální je žádost o rozbor formou životopisu 
nebo např. dopis známým
• nepište fixem ani keramickým perem
• jako doplněk jsou vynikajicí lístky s různými poznámkami a rukopis 

staršího data

Čím přesnější a detailnější budou vstupní údaje, tím kvalitnější rozbor lze  vypracovat.

Rozbor v rozsahu cca 2 stran textu formátu A4 zasíláme poštou nebo je předán při osobní konzulaci.

Ceník:
  • základní rozbor včetně doplňkových metod: 1.200,- Kč
  • hloubkový rozbor včetně osobní konzultace: 2.000 Kč
  • partnerský rozbor písma, včetně doplňkových analýz a osobní konzultace
    (souhlas k rozboru je nutný od obou pisatelů) 4 000 Kč
Podklady pro doplňkové analýzy:


BAUMTEST:
Jediným podkladem pro rozbor je jakýkoli ovocný strom, nakreslený tužkou na nelinkovaném papíře formátu A4.

 
KRESBY POSTAV:
• Pro kreslení použijte obyčejnou tužku. Šipkou nebo kroužkem označte místa, kde jste případně gumovali
• Přeložte nelinkovaný papír formátu A4 na polovinu. Nechte jej rozložený na šířku. Plocha se přeložením opticky rozdělila na dvě části.
• Do levé poloviny nakreslete libovolnou postavu. Po skončení již obrázek nijak neupravujte!
• Do pravé poloviny nakreslete postavu opačného pohlaví.
• K oběma obrázkům připište, zda se jedná o muže či ženu a jakého věku postava asi je

OBJEDNÁVKY rozborů přijímáme na emailu: kubova@psychohratky.cz

Žádné komentáře:

PageRank ukazatel