PSYCHOLOGY4LIFE je nový Startup projekt našeho Ateliéru aplikované psychologie, autorkami jsou Mgr. Eva Kubová, DiS a Bc. Monika Holeková Sedláčková. (tým čítá prozatím cca 10 lektorů na volné noze)

Školy patří k institucím, které by měly udávat směr vzdělávání v 21. století, a protože se tomu ne vždy tak děje, rozhodli jsme se jako odborní lektoři přiložit ruku k dílu a zaměřili jsme naši pozornost směrem od korporátních managerů na studenty vyšších pomaturitních oborů. Chceme tím přímo přispět k tomu, aby mladí lidé ovládli klíčové kompetence, které později v praxi rozhodnou o jejich úspěchu či neúspěchu. Chceme, aby naše děti teoreticky znaly, ale zejména prakticky ovládly vše, co může moderní psychologie nabídnout. Cílem je vychovat sebevědomé a všestranně vzdělané osobnosti, které mají vlastní názor, dokáží číst mezi řádky, ať už díky odhalení manipulace, pochopení řeči těla nebo základům grafologie. Přáli bychom si, aby lidé v naší zemi byli natolik vzdělaní a psychologicky zdatní, že nebude snadné vytvořit z nich neidentifikovatelnou a snadno ovladatelnou masu. Projekt je rovněž jakousi aktivní reakcí na současné společenské dění.

Nabízíme:

- interaktivní workshopy aplikované psychologie (řeč těla, první dojem, haló efekt, argumentace, prezentace, asertivita, feed back, leadership, timemanagement)

- zážitkové skupiny (téma komunikace, partnerských a mezigeneračních vztahů, typologie osobnosti a skytého potenciálu)

- názorné experimenty (např. skupinová manipulace a její dopady dle Atkinsona, hlubinná psychologie dle Junga)

- tréninky Soft Skills šité přímo na míru

V tuto chvíli kompletujeme databázi vybraných škol, v jejichž vzdělávacím plánu hrají psychosociální dovednosti významnou roli. Zaujali jsme vás? Chcete se zapojit, podpořit nás nebo máte dotazy? Rádi vám představíme náš koncept osobně, domluvte si s námi schůzku! (psychology4life@seznam.cz)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


! Nové kurzy a tréninky nejen ve vydavatelství PORTÁL!
(Klapkova 2, Praha 8) 

23. 3. 2018 workshop První dojem nezná druhou šanci
20. 4. 2018 workshop Grafologie pro život
19. 5. 2018 workshop Řeč těla v RC Chloumek u Mělníka 

Nedávno proběhlé akce:


Kurz: Grafologie a Psychologie 

tradiční kurz již 10. rokem,
detailní program viz.níže,  
(intenzivní celodenní kurz), 
od 9:00-16:00 hod.


Přihlášky na psychology4life@seznam.cz

PROGRAM kurzu Grafologie a Psychologie

Pro koho je kurz určen?

Mimořádný běh kurzu Psychologie a Grafologie, jehož obsah je běžně nabízen profesionálům v oboru, zejména pak personalistům a HR managerům, nyní za bezkonkureční cenu otevřen i pro laickou veřejnost. V kurzu se seznámíte s netradičními psychodiagnostickými metodami a získáte solidní základy grafologie.Stručně obsah kurzu:
 • základní pojmy analytické psychologie, haló efekt, přenos, projekce, 
  funkce vědomí a nevědomí
 • práce se zpětnou vazbou
 • arteterapeutické techniky
 • základy grafologie
  (komplexní dojmové znaky, symbolika psací plochy, popsatelné a měřitelné znaky)
 • grafologické perličky (abnormální rukopisy)
 • analýza vlastního i cizího rukopisu
 • osobnostní typologie dle Eysencka aplikovaná na rukopis
 • partnerské rukopisy, kompatibilita páru
 • obsahem kurzu jsou i speciální psychologické testy a mnohé další


Náplň a cíle kurzu: 
Obsahem workshopů bude zejména práce s rukopisy. Odhalíme základní principy, se kterými grafologie pracuje, zodpovíme otázky, co lze a co nelze z rukopisu vyčíst. Získáte představu jaké to je být v roli grafologa či psychologa, možná odhalíte svůj skrytý talent nebo nové hobby! Ukážeme si i některé grafologické perličky, např. rukopisy změněné vlivem alkoholu, duševní nemocí apd. Pomocí tzv. projektivních metod se pokusíme předvést, co všechno vyplouvá na povrch z našeho nevědomí a jak je možné s tím dále pracovat. Všechny použité metody budou vysvětleny a předvedeny tak, abyste z nich mohli pro Váš každodenní život vytěžit naprosté maximum. Kurz je zároveň výborným odrazovým můstkem pro další studium.

Co se naučíte?
 • vyčíst z jednoduchého grafického vyjádření nejnápadnější rysy osobnosti 
 • získáte cenné informace o tom, jak působíte na druhé a jak dobří jste v hodnocení ostatních
 • pochopíte princip grafologie 
 • dokážete aplikovat základní grafologický mechanismus 
 • seznámíte se s metodou "rychlé síto" k označení problémových osobností
 • osvojíte si elementární grafologickou a psychologickou terminologii
 • zorientujete  se ve vlastním rukopise
 • dokážete zařadit rukopisy dle Eysenckovy osobnostní typologie
 • nahlédnete do hlubších osobnostních vrstev s cílem pochopení stěžejních hodnotových složek
 • pokud pracujete v personalistice rozšíříte si významným způsobem paletu praktických nástrojů vhodných zejména pro efektivnější výběrová řízení či optimalizaci pracovních tandemů a malých skupin
Kde? Kurz se koná několikrát do roka v prostorách vydavatelství PORTÁL, Klapkova 2, Praha 8, v případě hromadných objednávek přímo ve školících prostorách zákazníka.  

 
Určitě neváhejte a staňte se alespoň na chvíli psychologem!Nově lze hradit kurz i přes
Zajímavost: 
Lektorku tohoto kurzu jste mohli nedávno vidět na TV Prima v pořadu Reportéři na vaší straně, kde hovořila o nonverbální komunikaci a ve speciálu zmíněného pořadu o týden později rozebírala písmo Jiřího Kajínka, dotaz na tato videa směřujte prosím přímo na TV Prima ...Žádné komentáře:

PageRank ukazatel